Toplam Çocuk Nüfusu

2017 yılında çocuk nüfusu 22,8 milyondur.