Toplam Çocuk Nüfusu

2018 yılında Türkiye'de çocuk nüfusu 22,9 milyondur.