Toplam İşlenen Tarım Alanı Miktarı

2017 yılında toplam işlenen tarım alanı 20milyon hektara düşmüştür.