Toplam İstihdamın Cinsiyetler Arası Dağılımı (%)

2019 yılında toplam istihdamın %31,8'ini kadınlar oluştururken %68,2'sini erkekler oluşturmaktadır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.