Toplam Köy Yolu Uzunluğu

2017 yılı itibariyle toplam köy uzunluğu 179.895 km'ye yükselmiştir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.