Toplam Köy Yolu Uzunluğu

2016 yılı itibariyle toplam köy uzunluğu 175bin km'ye düşmüştür.