Toplam Mobil Arama Dakikası

2017 yılı toplam mobil arama dakikası 257milyara yükselmiştir.