Toplam Mobil Arama Dakikası

2016 yılı toplam mobil arama dakikası 241milyara yükselmiştir.