Toplam Orman Suçu Sayısı

Ağaçları kaçak kesme, usulsüz alan açma, usulsüz alan işgal etme, izinsiz otlatma gibi suçları kapsayan "orman suçları sayısı" 2017 yılında 9.644'e düşmüştür.