Toplam Orman Suçu Sayısı

Ağaçları kaçak kesme, usulsüz alan açma, usulsüz alan işgal etme, izinsiz otlatma gibi suçları kapsayan "orman suçları sayısı" 2017 yılında 9.644'e düşmüştür.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.