Toplam Orman Suçu Sayısı

Toplam Orman Suçu Sayısı 2016 yılında 9.977'e düşmüştür.