Toplam Otoyol Uzunluğu

2018 yılı itibariyle toplam otoyol uzunluğu 2.842 km'ye yükselmiştir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.