Toplam Otoyol Uzunluğu

2017 yılı itibariyle toplam otoyol uzunluğu 2.657 km'dir.