Toplam Sabit Arama Dakikası

2016 itibariyle toplam sabit arama 9milyar dakikaya yükselmiştir.