Toplam Sabit Arama Dakikası

2017 itibariyle toplam sabit arama 7,5milyar dakikaya düşmüştür.