Toplam Savunma ve Havacılık Cirosu

2016 yılında toplam savunma ve havacılık cirosu 5,97 milyar Dolar'a ulaşmıştır.