Toplam Tarım Alanı-İşlenen Tarım Alanı Miktarı

2017 yılında toplam tarım alanı 38 milyon hektar iken, işlenen tarım alanı 20 milyon hektardır.