Toplam Tarım Alanı-İşlenen Tarım Alanı Miktarı

2018 yılında toplam tarım alanı 37,8 milyon hektar iken, işlenen tarım alanı 19,7 milyon hektardır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.