Toplam Yaş Bağımlılık Oranı

2018 yılında toplam yaş bağımlık oranı %47,4'tür. *Toplam Yaş Bağımlılık Oranı (%) 0-14 yaş ile 65 yaş ve üzeri nüfusun 15-64 yaş arasındaki nüfusa oranıdır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.