Toplam Yaşlı Nüfusu

2017 yılında toplam yaşlı nüfusu 6,9milyondur.