Toplam Yaşlı Nüfusu

2017 yılında toplam yaşlı nüfusu 6,9milyondur.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.