Toplanan Atık Miktarı

2016 yılında belediyeler tarafından 32milyon ton atık toplanmıştır.