Toplumsal Cinsiyete Göre “Kadın İstiyorsa Çocuk Aldırabilir mi” Sorusuna Verilen Yanıtlar

2018 yılında toplumun neredeyse yarısı kürtaja karşı olduğunu belirtiyor. Bekar ve metropollerde yaşayan kadınlar kürtajın hakları olduğunu evli ve kırsaldaki kadınlara göre daha fazla düşünüyorlar.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.