Turizm Gideri

2018 yılında Türkiye'nin toplam turizm gideri 4,9 milyar Dolar'dır.