Türkiye- AB Dış Ticaret Miktarı

2017 yılında Avrupa Birliği'nden toplam 85 milyar Dolar değerinde ithalat yapılmıştır.