Türkiye Genelinde Spor Kulüplerinin Sayısal Dağılımı

2017 yılında 11.589 olan spor kulübü sayısı 2018 yılında 13.399'a çıkmıştır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.