Türkiye Genelinin ve Gençlerin Eğitim Düzeyleri Karşılaştırması

2018 yılı Konda araştırmasına göre, Türkiye genelinin %55'inin eğitim düzeyi lise altı iken, gençler de bu oran %32 olmuştur.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.