Türkiye Ortalaması ve Gençlerin Örtünme Alışkanlıkları Kıyaslaması

2018 yılında Konda'nın araştırmasına göre, Türkiye'nin %37'si örtünmüyorken gençlerin %58'si örtünmemektedir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.