Türkiye’de Bireylerin Meyve Tüketme Sıklığı (%)

TÜİK'in verilerine göre Türkiye'nin %45,7'si günde bir kere ya da daha fazla meyve tüketiyor.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.