Türkiye’de Su Ürünleri İhracat-İthalat Miktarı

2018 yılında su ürünleri ihracatı 178bin tona yükselirken, ithalatı da 198bin tona düşmüştür.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.