Türkiye’de Su Ürünleri İhracat-İthalat Miktarı

2016 yılında su ürünleri ihracatı 145bine yükselirken, ithalatı 82bin tondur.