Türkiye’de Toplam Tarım Alanı

2017 yılında toplam tarım alanı 38milyon hektara düşmüştür.