Türkiye’de Toplam Tarım Alanı

2018 yılında toplam tarım alanı 37,8 milyon hektara düşmüştür.