Türkiye’de Yaş Gruplarına ve Cinsiyetlere Göre Instagram Kullanıcı Oranları

2019 aralığı itibarıyla Türkiye'de Instagram kullanıcıların %42,7'si kadın, %57,3 ise erkektir. Kullanıcıların çoğunluğu ise 25-34 yaş grubu içinde yer almaktadır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.