Türkiye’nin AİHS İhlalleri Dağılımı (1959-2018)

1959-2018 yılları arasında Türkiye hakkında 919 kez adil yargılanma hakkını ihlal kararı verilmiştir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.