Bireylerin Türkiye’nin Avrupa Birliği gibi Çevreci Kaynak Kullanımını Benimsemesi Önermesine Katılma Oranı

Türkiye genelinin %70'i Türkiye'nin de AB'nin hedefleri gibi çevreci bir ekonomi için uygun kaynakları kullanımını desteklemektedir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.