Türkiye’nin Basın Özgürlüğü Puanı

(0=Özgür, 100=Özgür Değil) 2017'de Türkiye'nin puanı 76'ya yükselmiştir.