Ulaşımda Yenilenebilir Enerji Kullanım Oranı (2015)

2015 yılı itibariyle Türkiye'de ulaşımda %0,3 oranında yenilenebilir enerji kullanılmaktadır.