Ülkelere Göre 1.000 Kişiye Düşen Günlük Antibiyotik Tüketim Miktarı

2017 yılındaki istatistiklere göre Türkiye'de 1000 kişi başında düşen günlük antibiyotik tüketim miktarı 35.3'tür.