Ülkelere Göre Askeri Harcamaların GSYH’ye Oranı- 2018

2018 yılında SIPRI'nin verilerine göre, Suudi Arabistan GSYH'sinin %8,8 askeri harcamalara ayırırken Türkiye'de bu oran %2,5 olmuştur.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.