Ülkelere Göre Askeri Harcamaların Kamu Harcamalarına Oranı- 2018

2018 yılında Belarus kamu harcamalarının %31,9'unu askeri harcamalara ayırırken, Türkiye'de bu oran %7,1 olmuştur.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.