Ülkelere Göre Devlet Borcu GSYİH Oranı (Avrupa Sıralaması)

2018 aralık ayı itibariyle Türkiye'de devlet borcunun GSYİH oranı %30,4'tür.