Ülkelere Göre Güvencesiz Çalışma Oranı

2017 yılı verilerine göre AB genelinde çalışanların %2,3'ü güvencesiz istihdam edilirken Türkiye'de oran %6,4 oldu.