Ülkelere Göre Sabit Geniş Bant Abonelikleri ,2017

2017 yılında Türkiye'de her 100 kişiye ortalama 14,77 sabit geniş bant aboneliği düşmektedir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.