Ülkelere Göre Toplam Vergi Gelirlerinin GSYH İçindeki Payı- 2017

2017 yılında Türkiye'de toplam vergi gelirlerinin GSYH içindeki payı %24,9'dur.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.