Ülkelere Göre Toplam Vergi Gelirlerinin GSYH İçindeki Payı

2017 yılında Türkiye'de toplam vergi gelirlerinin GSYH içindeki payı %24,9'dur.