Üniversite Türlerine Göre Boş Kontenjan Oranları (%) 2020-21

2020-21 eğitim-öğretim yılında devlet üniversitelerinde açılan kontenjanların %4,3'ü boş kalırken, bu oran vakıf üniversitelerinde %14,3'tür.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.