Üniversitelerin Gazetecilik Bölümlerinden Mezun Olanların İşsizlik Oranı

2017'de gazetecilik mezunu olanların işsizlik oranı %19,1'e düşmüştür.