Üniversitelerin Gazetecilik Bölümlerinden Mezun Olanların İşsizlik Oranı

2018'de gazetecilik mezunu olanların işsizlik oranı %23,1'e yükselmiştir.