Üniversitelerin Gazetecilik Bölümlerinden Mezun Olanların İşsizlik Oranı

2019 yılında gazetecilik mezunu olanların toplam işsizlik oranı %21,8'e düşmüştür.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.