Uyruğuna Göre Türkiye’de Yabancı Damatlar- 2018

2018 yılında 1.404 kişi ile en fazla yabancı damat Almanlardan oldu.