Vücut Kitle Endeksine Göre Dağılım (2019)

Türkiye'nin %40,1'i normal kilolu olarak tanımlanırken, %21,1'i obez olarak tanımlanıyor.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.