Y ve Z Kuşağının Ekonominin Değişimi Hakkındaki Görüşleri, 2021

Araştırmaya katılan Türkiye'deki Y kuşağı arasında önümüzdeki 12 ay içerisinde ekonominin kötüleşeceğini düşünenlerin oranı %54 iken, Z kuşağında bu oran %47'dir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.