Yardım almadan ya da Yardımcı Araç Kullanmadan Yürüyemeyenlerin Cinsiyet ve Yaş Grubuna Göre Dağılımı

2016 yılındaki TÜİK'in sağlık araştırmasına göre, 75+ yaş aralığında kadınların %55,8'i, erkeklerin de %36'sı herhangi bir yardım almadan ya da yardımcı araç kullanmadan yürüyememektedir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.