Yataklı Sağlık Kurumu Sayısı

2017 yılında Türkiye'de yataklı sağlık kurumu sayısı 1.518'dir.