Yataklı Sağlık Kurumu Sayısı

2018 yılında Türkiye'de yataklı sağlık kurumu sayısı 1.534'tür.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.