Yayın Bölgelerine Göre Dergi Sayısı

Türkiye'de 2018 yılında dergilerin, %64,3'ü yaygın (ulusal), %31,4'ü yerel, %4,3'ü bölgesel yayın yaptı.