Yayın Bölgelerine Göre Gazete Sayısı

Türkiye'de 2019 yılında yayımlanan gazetelerin %90,8'i yerel, %7,3'ü yaygın (ulusal),%1,9'u ise bölgesel yayın yaptı.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.