Yenilenebilir Enerjinin Elektrik Üretimindeki Payı (2015)

Türkiye 2015 itibariyle elektrik üretiminde %33,2 yenilenebilir enerji kullanmaktadır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.