Yeraltı Suyu İşletme Rezervi

2016 yılı itibariyle yeraltı suyu işletme rezervi 17,81'dir (km³/yıl).