Yeraltı Suyu Seviye Gözlem Kuyuları Sayısı

2017 yılında yeraltı suyu seviye gözlem kuyuları sayısı 1.160'a düşmüştür.