Yeraltı Suyu Seviye Gözlem Kuyuları Sayısı

2016 yılında yeraltı suyu seviye gözlem kuyuları sayısı 1445'tir.