Yetişkin Nüfusta Sigara Kullanım Oranının Uluslararası Karşılaştırması (2015)

Türkiye, %27,3'ü sigara kullanan yetişkin nüfusuyla OECD sıralamasında 2. sırada yer almaktadır.