Yıllar İçinde Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcamasının GSYH’ye Oranı

2016 yılında Ar-Ge Harcamalarının GSYH'ye oranı %0,94'e yükselmiştir.