Yıllara Göre Ankara Büyükşehir Belediyesi Bütçesi

2019 yılı Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesi 8,8 milyar TL'ye ulaşmıştır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.